Synergistic activation of the insulin receptor via two distinct sites. Nature Structural & Molecular Biology.

Jie Li, Junhee Park, John P. Mayer, Kristofor J. Webb, Emiko Uchikawa, Jiayi Wu, Shun Liu, Xuewu Zhang, Michael H.B. Stowell†, Eunhee Choi†, Xiao-chen Bai†. Synergistic activation of the insulin receptor via two distinct sites. Nature Structural & Molecular Biology. 2022.

Activation of human STING by targeting a pocket in the transmembrane domain.

Defen Lu*, Guijun Shang*, Jie Li , Yong Lu , Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang†. Activation of human STING by targeting a pocket in the transmembrane domain. Nature. 2022.

Cryo-electron Microscopic Analysis of Single-Pass Transmembrane Receptors. Chemical Reviews.

Kai Cai, Xuewu Zhang†, Xiao-chen Bai†. Cryo-electron Microscopic Analysis of Single-Pass Transmembrane Receptors. Chemical Reviews. 2022.

SNARE assembly enlightened by cryo-EM structures of a synaptobrevin-Munc18-1-syntaxin-1 complex. Science Advances.

Karolina P Stepien, Junjie Xu, Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†, Josep Rizo†. SNARE assembly enlightened by cryo-EM structures of a synaptobrevin-Munc18-1-syntaxin-1 complex. Science Advances. 2022.

Molecular mechanism of the wake-promoting agent TAK-925. Nature communications.

Jie Yin*, Yanyong Kang*, Aaron P McGrath*, Karen Chapman, Megan Sjodt, Eiji Kimura, Atsutoshi Okabe, Tatsuki Koike, Yuhei Miyanohana, Yuji Shimizu, Rameshu Rallabandi, Peng Lian, Xiao-chen Bai, Mack Flinspach†, Jef K De Brabander†, Daniel M Rosenbaum†. Molecular mechanism of the wake-promoting agent TAK-925. Nature communications. 2022

A structural model of a Ras–Raf signalosome. Nature Structural & Molecular Biology.

Venkatesh P Mysore*, Zhi-Wei Zhou*, Chiara Ambrogio*, Lianbo Li, Jonas N Kapp, Chunya Lu, Qi Wang, Maxwell R Tucker, Jeffrey J Okoro, Gabriela Nagy-Davidescu, Xiao-chen Bai, Andreas Plückthun, Pasi A Jänne, Kenneth D Westover, Yibing Shan†, David E Shaw†. A structural model of a Ras–Raf signalosome. Nature Structural & Molecular Biology. 2021.

Characterization of the subunit composition and structure of adult human glycine receptors. Neuron.

Hailong Yu, Xiao-Chen Bai, Weiwei Wang†. Characterization of the subunit composition and structure of adult human glycine receptors. Neuron. 2021.

Scap structures highlight key role for rotation of intertwined luminal loops in cholesterol sensing.

Daniel L Kober, Arun Radhakrishnan, Joseph L Goldstein, Michael S Brown, Lindsay D Clark, Xiao-chen Bai†, Daniel M Rosenbaum. Scap structures highlight key role for rotation of intertwined luminal loops in cholesterol sensing. Cell. 2021 Jul 8;184(14):3689-3701.e22.

Structural basis of the activation of c-MET receptor

Emiko Uchikawa, Zhiming Chen, Guan-Yu Xiao, Xuewu Zhang, Xiao-chen Bai†. Structural basis of the activation of c-MET receptor. Nature Communications. 2021 Jul 1;12(1):4074.

Architecture of the Sema3A/PlexinA4/Neuropilin tripartite complex.

Defen Lu, Guijun Shang, Xiaojing He, Xiao-chen Bai†, Xuewu Zhang. Architecture of the Sema3A/PlexinA4/Neuropilin tripartite complex. Nature Communications. 2021 May 26;12(1):3172.