Atomic structure of the apoptosome: mechanism of cytochrome c-and dATP-mediated activation of Apaf-1

Mengying Zhou*, Yini Li*, Qi Hu, Xiao-chen Bai, Weiyun Huang, Chuangye Yan, Sjors HW Scheres†, Yigong Shi†. Atomic structure of the apoptosome: mechanism of cytochrome c-and dATP-mediated activation of Apaf-1. Genes & Dev. 2015. 29: 2349-2361.